head_icon
 • Email: sales@eshinejewelry.com
 • Jübi / WhatsApp: +8613751191745
 • _20231017140316

  Önümler

  Armut şekilli laboratoriýa Zenan gyzlar üçin kümüşde CZ göwher göwher monjuk ýasady

  Gysga düşündiriş:

  Armut şekilli laboratoriýa Zenan gyzlar üçin Sterling kümüşde CZ göwher göwher monjuk ýasady, bu nusgawy we ajaýyp maýatnik monjugy Sterling Kümüşden ýasaldy.12 tegelek ajaýyp kesilen hakyky laboratoriýa döredilen CZ göwher.16 + 2 ″ kabel zynjyry bar.Kulonyň ini 10mm we boýy takmynan 1 ″.Dürli eşikleri aňsatlyk bilen doldurýar, gündelik eşikler üçin ýa-da agşam ansamblyna özüne çekiji täsir edýär.

   


  Aýratynlyklary:

 • Material:Sterling kümüş
 • Plastinka:Rodiý
 • Ölçegi:10x25mm, 16 + 2 "
 • Agramy:3.12g
 • Daşlar:AAAAA Kub Zirkoniýa
 • Nokat:PN4092
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümleriň jikme-jiklikleri

  Ajaýyp armut şekilli laboratoriýamyz bilen tanyşdyrmak Aýal-gyzlar üçin Sterling kümüşde CZ göwher göwher monjugy döredildi.Bu nusgawy we ajaýyp monjuk nepisligiň we çylşyrymlylygyň nusgasydyr.

  Iň takyklyk we jikme-jikliklere üns bilen ýasalan bu maýatnik, berkligi we uzak ömri üpjün edýän ýokary hilli sterling kümüşden ýasalýar.Ajaýyp kümüş material, islendik ansambla parlaklyk goşup, şöhle saçýan we ajaýyp görnüş berýär.

  Bu haýran galdyryjy monjugyň merkezi, CZ göwherini döreden armut görnüşli laboratoriýa.Düşnüksiz aýdyňlygy we parlaklygy bilen hakyky göwherden tapawudy ýok diýen ýaly.Laboratoriýada döredilen 12 tegelek ajaýyp kesilen CZ göwher, armut görnüşindäki daşyň töwereginde ýerleşdirilip, haýran galdyryjy halo effektini döredýär we umumy özüne çekijiligini ýokarlandyrýar.

  Iň oňat laýyklygy üpjün etmek üçin, maýatnik monjugy bilen sazlanyp bilinýän 16 + 2 "kabel zynjyry bar. Bu zynjyryň uzynlygynyň köp taraplylygy, has ýakyn ýa-da has giň görnüşi isleseňiz, ony islän ýeriňizde geýmäge mümkinçilik berýär.

  Boýy 10 mm we takmynan 1 "boýy bolan bu maýatnik, iň oňat ölçeg üçin çylşyrymly ýasalýar. Inçe we meşhurlygyň arasyndaky ajaýyp deňagramlylygy döredýär, tötänleýin gezelenç bolsun ýa-da resmi çäre bolsun.

  Bu maýatnik monjuk, özüňiz ýa-da ýakynlaryňyz üçin özüne çekiji sowgat edýär.Doglan günler, ýubileýler ýa-da aýratyn bir waka üçin amatly, bu ýakyn ýyllarda hökman söýüljek oýlanyşykly hereketdir.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Sedex

  Sedex barlandy
  Ygtybarly zawod

  SGS

  SGS kepillendirildi
  Çig malyň hili

  GÖR. .N

  EUB REACH standarty
  Gabat gelýän hil

  ESHINE nyşany 2023 - 500

  16+ ýyl
  OEM / ODM şaý-seplerinde

  mugt nyşan toplumy, mugt bellikler we stikerler

  Mugt nusgalaryň bahasy
  Mugt täze ösüşler

  dtgfd (4)

  40% -e çenli tygşytlamak
  zawodymyzyň göni bahasy bilen

  dtgfd (1)

  50% Wagt tygşytlamak
  “One Stop Solution Services” tarapyndan

  dtgfd (3)

  30 gün töwekgelçiliksiz
  Productshli önümler üçin kepillik


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň